Kometen med det merkelege navnet PAN- STARRS vart oppdaga så seint som i juni 2011 ved bruk av teleskopet med like avansert navn,- nemlig Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System,- som er plassert på toppen av Haleakala-vulkanen på Hawaii.

Kometen har fått navn etter telesopet ved at ein har sett saman førebokstavane…og vel så det.

Teleskopet vert nytta til å leite etter ting og tang som kan ha kollisjonskurs mot oss. Men den nevnte juni- dagen i 2011, oppdaga det altså i staden kometen me kan sjå frå og med 10. mars på kveldshimmelen i vest like etter solnedgang.

Eg har laga eit skilderi under den spanske teksten, der eg har tegna inn kometen. Du må sjå lågt i vest, til venstre for ein då tynn nymåne- sigd. Under stjernebiletet Tyren med stjerna Aldebaran, som også planeten Jupiter står like til høgre for. ( Det gjer den berre tilsynelatande, då stjernene i Tyren er adskillige lysår “bak” Jupiter ).

PAN-STARRS kjem frå den aller ytterste delen av solsystemet vårt, frå ei sky av kan hende rundt 1 trillion kometar ! Den komet- skya vert kalla Oort Skya.
Det er fyrste gong han kjem på besøk til dei indre delane av solsytsemet vårt.

Når han er på det nærmaste til Sola den 10. mars, kan han lyse kraftig opp om kjernen smeltar grunna den intense solvarmen. Han er då 45 millionar km frå Sola.

Kometen sin avstand til Jorda var på det nermaste den 5. mars. Då var avstanden 164 millionar km.

PAN-STARRS kjem truleg ikkje attende før om over 110 000 år ! …..altså dersom han overlever å passere så nær Sola denne gongen.

ESPAŇOL:
La cometa PAN- STARRS descubrieron en Junio 2011, con un telescopio en uso para buscar objectos que peueden representar un peligro para la Tierra. El telescopio dicho se encuentra al tope del vulcano Haleakala en Hawaii.

El nombre de la cometa esta hecha de las primeras letras del nombre del telesciopio.

Mira abajo de este texto para ver un dibujo que he hecho que muestra por donde mirar para ver la cometa.

Hay que mirar debajo de la constelación Tauro, y asi mismo debajo de la planeta Jupiter que ahora esta a la derecha de Tauro. Tiene que ser poco despues de que se pone el Sól, a la izquierda de la Luna que sera nueva el día 10.

Puede ser un poco difícil ver la cometa por la luz del Sól. Sin embargo el día 10 de Marzo pasara el Sól a lo más cerca, o sea 45 miliones de km del Sól. Eso puede implicar que se estropea por el intenso calor de nuestra estrella, el Sól.
Si occure eso, brillara fuerte en una manera espectacular.

El día 5 de Marzo, estaba a lo más cerca de la Tierra con 164 kilometros, y no regresara hasta más que 110 000 años…..si sobrevive pasar tan cerca el Sól esta vez.

Esta cometa viene de la Nube OOrt que representa la parte más lejos de nuestra sistema solar. Esa nube consiste de al mejor no menos que 1 trilion cometas !


Eg har teikna inn kometen i gul – orange der me ser han frå og med 10. mars.

He dibujado PAN-STARRS de color amarillo – naranjo cerca del horizonte como se vera el día 10 de marzo y los siguentes días.