Medan kometen PANSTARRS framleis kan sjåast,- i alle fall i teleskop sjølv om eg ikkje fann han i kveld grunna lealuast stativ som eg må fikse litt :),- dundrar kometen ISON i veg i voldsom fart på veg mot Sola. Han er framleis over 640 millionar km frå Sola, og kan enda berre sjåast i kraftige teleskop om ein veit nøyaktig kvar han er.

Men det vert spektakulært når han mot slutten av året kjem nær Sola,- nokre astronomar meiner han kan hende vil lyse like serkt som Månen !
Alt no mister han 51 000 kg støv i minutet ! Det er ikkje minst det kosmiske støvet som gjer at kometane lyser opp. Jo meir støv dei har i seg, jo lysare vert dei.

Klikk her for å sjå ISON slik Alberto Quijano Vodniza såg han i går Sundag frå sitt private observatorium.

ESPAŇOL:
Mientras el cometa PANSTARRS todavía es visible, por lo menos por telescopio aunqué yo no le ví esta noche ya que tengo que hacer algunos araglamientos en el tripode :),- el cometa ISON esta llegando en inmenso velocidad más que 640 miliones de kilometros del Sól. Todavía uno tiene que saber exactamente donde esta su posición para verle, y solo se ve por uso de telescopios fuertes.

Pero sera espectular cuando aparece en el cielo en Noviembre, Desiembre este año. Algunos astrónomos piensan que al mejor brillara como la Luna !
Aunqué esta muy lejos todavía, pierde 51 000 kilos de polvo cósmico cada minuto. Cuánto más polvo un cometa contiene, cuanto más brilla.

Hac clic aquí para ver ISON como Alberto Quijano Vodniza le vio ayer Domingo desde su observatorio privado.