Eg fann nokre fine ilustrasjonar på http://www.solarfasttrack.com som tydeleg viser skilnaden i storleiken mellom Sola og planetane i vårt solsystem. På dei tre bileta under ser ein tre samanlikningmetodar.
På biletet der Sola er, finn du Jorda som nr 3 frå høgre. Me foryrandes små samanlikna med Sola ….. Så kan vidare du tenkje deg at det er soler (altså stjerner) ute i rommet som er mange hundre,- ja kanskje til og med fleire 1000 x større enn vår Sol !

ESPAŇOL

DIFERENCIA ENTRE EL TAMAŇO DEL SOL Y LAS PLANETAS

He encontrado unas imagenes en http://www.solarfasttrack.com que en una forma excelente muestra la diferencia en tamaño entre el Sol y las planetas en nuestra sistema solar. Se ven mostradas en tres formas.
En la imagen donde esta el Sol, ves la Tierra como “el granito” nr 3 de la derecha.
Somos muy pequeñitos comparado con el Sol. Entonces imaginate que hay soles (o sea estrellas) en el espacio que son cienes,- al mejor miles vezes más grandes que nuestro Sol !