I fall du ikkje får sova om nettene fordi du lurer på kvar eg hentar informasjonen til romvérmeldingane mine frå, forklarer eg litt om det her.

Eg hentar inn info frå solobservasjons- satelittar og observatorium samt les romvérmeldingar frå rundt omkring på kloden.
Sidan det er svært viktig å kunne forutsei romvéret, er Sola under konstant overvaking. Det er vitenskapelege grunnar til dette, men det er ikkje minst viktig om Sola skulle slengje avgårde ei sky av lada partiklar mot oss frå ein CME- eksplosjon. (Coronal Mas Eyection).
I vår teknifiserte tidsalder vil ein kraftig CME ladning øydeleggje radiosamband, slå ut kraftverk og satelittar og vere farleg for astronautane. Nett no held ein på å avklare om slik stråling også kan vere skadelege for menneske som oppheld seg i fly i dei øvre luftlaga. Så langt tyder det på at strålinga ein kan verte utsett for i slike høgder under ein solstorm (CME), ikkje er bra. Satelittene og observatoria som ligg til grunn for romvérmeldingane mine, er:

MLSO: The Mauna Loa Solar Observatory ligg 3440 meter over havet på Hawaii.

SDO: Solar Dynamic Observatory er ein NASA- satelitt som vart sendt opp i februar 2010, og som skal observere Sola i 5 år.

SOHO: Solar and Heliospheric Observatory. Ein satelitt bygd i Europa for solforskingssamarbeid mellom Euroeisk romsforksning og amerikanske NASA.
H3 { margin-bottom: 0.08in; }H3.ctl { font-family: “Lohit Hindi”; }P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { }

STEREO: To mest identiske satelittar som samarbeidar med solobservasjonar. NASA.

Her er link til bilder tekne i dag 3. november av satelittane og observatoria eg har nevnt over.

ESPAŇOL:

Generalmente busco la información sobre el tiempo espacial con base en estos satélites y observatorios:

MLSO: The Mauna Loa Solar Observatory esta 3440 sobre el mar en una montaña en Hawaii.

SDO: Satelite de dimamica solar. En orbito desde Febrero 2010 para observar y investigar el Sol durante 5 años. ‘

SOHO: Satelite de investigación solar cofinanciado por ESA y NASA. Construido en Europa.

STEREO:
Dos satelites casi identicos trabajando juntos con observaciones solares.

Aquí puedes ver imagenes de hoy día hechas de los satelites y observatorios mencionados.