Solvinden:
314,9 km/sek
Tettheit: 1.0 protonar/cm3

Asteroidar som utgjer ei potensiel fåre for Jorda / Asteroides cuales muestran un peligro potencial para la Tierra:1438

På tirsdag passerer ein asteroide på 190 m i diameter oss i ein avstand på 2,5 x middelavstanden til Månen.
El Martes nos pasara otro asteroide con diametro 190 en una distancia 2,5 vezes la distancia hasta la Luna.

På Sola er det få flekkar for tida, og ingen av dei peikar mot oss = Ingen risiko for at me får CME eksplosjonar i trynet. / Pocas manchas solares estos días, y ninguna en posicion para mandar alguna explocion CME en nuestra cara.

KOMETAR er det flust av for tida. Kometane ISON og Encke kappkøyrer nermast mot Sola. KLIKK HER for video frå ein av STEREO- sondane, nemlig STEREO A som befinn seg slik at han observerer “baksida” av Sola. Filmen går over tre dagar: 20. til 23. november.
På torsdag kjem ISON svært nær Sola sin atmosfære, og det er uvist kva som skjer om han vert treft av ei CME- sky. På videoen ser du korleis komethalane vert påverka av ei sky med solvind som treff dei. Planetane du ser er Merkur til venstre og Jorda til høgre.

ISON er synleg like før soloppgang, og kan difor vere vanskeleg å sjå. Me ventar i spaning på når han er på veg ut att etter å ha runda Sola. Om han overlever dei voldsome kreftene og varmen til Sola, kan han i desember lyse opp 15 gonger sterkare enn Månen !

De cometas hay bastantes ahora. Los cometas Encke y ISON practicamente estan en una carrera para llegar al Sol como el primero. AQUÍ se ve un video hecho durante tres días, 20 hasta 23 de Noviembre, del satélite STEREO A en posicion “detras” del Sol. El Jueves que viene, ISON estara muy cerca del Sol, y nadie sabe realmente que pasara si choquea con una explocion CME. En el video se ve como una nube de vientp solar afecta la cola de los cometas.
En el video se ve Mercurio a la izquierda y la Tierra a la derecha.

ISON es visible poco antes de que levanta el SOl, y por eso puede ser difícil verle. Pero le esperamos con mucha ilucion cuando ha pasado el Sol,- saliendo otra véz. Si sobrevive el calor y las fuerzas enomres de nuestra estrella, pude ser que en Deciembre brillara hasta 15 vézes más que la Luna !

Svært interesant APP: HER kan du laste ned ein app basert på sondane STEREO A og STEREO B som observerer Sola kontinuerlig. Informasjonen er i nåtid og fullt interaktiv. Du kan sjå Sola frå ulike posisjonar (som frå planetar, frå kometen ISON osv). Dei aktive områda på Sola har fargekodar: Orange = Ein kan vente medium sterke CME- eksplosjonar frå dette området = Kategori M.
Raudt = Ein kan vente kraftige CME-eksplosjonar frå dette området = Kategori X.

APP muy interesante: AQUÍ puedes buscar un app que muestra el Sol en tiempo real. La informacion esta baseada en los observaciones de los satelites STEREO A y STEREO B cuales constantemente estan observando el Sol. La info es 100% interactiva, y con colores se meustra lo que uno eventualmente puede esperar de explociones CME así: Color naranjo = Riesgo de CME medio fuerte de esta región = Grado M.
Rojo = Riesgo de CME muy fuerte de esta región = Grado X.
Encima se puede ver el Sol dese varios posiciones en el espacio como desde algunas planetas, y como se ve desde el cometa ISON.