I 386 000 km/t rasar ISON mot sin nærkontakt med Sola i morgon torsdag. Så langt ser han ut til å være intakt trass den aukande varmen frå stjerna vår. Ved å klikke på linken under, kan du sjå ein video frå SOHO- observatoriet som viser ISON på veg mot Sola og ein kraftig CME eksplosjon. Kva skjer om ein slik treff kometen ?
VIDEO

Con 386 000 km/h el cometa ISON sigue su carrera al encuentro con el Sol mañana el 28. Parece que este bien todavía, aunque el calor de nuestar estrella aumenta cada momento. También se ve una explocion CME en el Sol. Que va a pasar si el cometa chocará con una explocion de este tipo ?
El observatorio SOHO tiene un video de la cometa hecha hoy día aquí.