Kometen ISON ser likevel ut til å ha kome seg rundt Sola meir eller mindre inntakt, og veks no i lysstyrke på veg ut att. Ein trur at han miste fleire større deler av kjernen samt halen i møtet med stjerna vår, men er i alle fall som sagt på veg ut at med aukande lysstyrke. Altså har han enda nok materie i seg til at støv, is, gass osv lyser opp og dannar ny hale. JIPPI ! ISON- ekspertane reknar og styrer på verre for å kome med meir info om kva som skjer dei nermaste dagane. smiley Kan hende han vert flott å sjå på i desember likevel…? Me får håpe at banen ikkje er så forstyrra etter pasasjen av Sola at han vert så nærgåande til Jorda at det ikkje er godt for helsa vår……

I denne videoen fylgjer du ISON frå den 27. til i dag morgon den 29. Du ser han omtrent forvinn like før han er på det nermaste til Sola (Den runde disken dekkjer kun Sola, og vert nytta for at me skal kunne sjå mot ho). Så smett han seg fram att svingar elegant og aukar i lysstytrke med veksande hale att.

El cometa ISON de todas formas ha sobrevivido el encuentro con el Sol. Ha salido propablemente sustado sin cola y con partes perdido del núcleo,- pero vive, ha girado y esta ya en camino hacía fuera del espacio otra véz con el brillo aumentando ! Yabadabbadoooo ! , como dice Mr Flintstone en PicaPiedras.
Los expertod de ISON estan trabajando lo que pueden con calculos etc para darnos información sobre que podemos esperar los días que vienen.
Puede ser que brillara como esperabamos cuando nos pasara a lo más cerca en desiembre……..y esperamos que el Sol no ha cambiado el curso del cometa en una forma que no esta bien para la salud nuestra
….

En este video ves a ISON desde el día 27 hasta la madrugada hoy el 29. Como veras, desaparece casi completamente cuando esta a lo más cerca al Sol, pero sale otra vez al otro lado, gira elegante y aumenta en brillo con una cola nueva formandose. (El disco cubra el Sol para que sera possible mirar en su dirección).