Solvinden / Viento solar
Hastighet / Velocidad: 425.0 km/sec
Tettheit / Densidad: 1.5 protons/cm3

Asteroidar som utgjer potensiel kollisjonsfare med Jorda har stege til 1450.
Asteroides que implican un peligro potencial por la Tierra han aumentado a 1450.

Solstormen som traff oss den torsdag og fredag laga på langt nær så mykje nordlys som me hadde håpa på. Skuff !
Den digre solflekken eg har snakka om (og som også vart nevnt i ulike sendingar på NRK), dreier no vekk frå oss.
Men det er framleis fleire solflekkar som kan skape kraftige CME- eksplosjonar. Ein reknar det er 35% sjangs for at så skjer i dagane som kjem.
La tormenta solar que llegó el Jueves y Martes pasado, no produció la Aurora Borealis que esperabamos. smiley
Hay varias manchas solares todavía, y unos 35% posibilidad por explociones CME de la categoria fuerte o muy fuerte.

Og igjen fór ein asteroide forbi oss svært nerme. Det skjedde på fredag. Diameteren var 15m, og hastigheita var rundt 44 000 km/t. Avstande var berre halvvegs til Månen.
Det kjem ein til den 21. Asvtanden er beroligande 18,9 x middelavstanden til Månen. Men diameteren er heile 1,9 km ! Farten er 33 120 km/t. Veldig greit at slike held seg laaaangt borte frå oss.

Otra véz nos pasó un asteroide muy cerca. Era el Viernes pasado. Diametro 15m, velocidad unos 44 000 km/h y la distancia solo 1/2 véz la distancia a la Luna.
El 21 de Enero pasara otro muy grande, pero en una distancia segura de 18,9 x la distancia a la Luna. Diametro: 1,9 km (!). Velocidad: 33 120 km/h.
Mejor que estos mantienen una ditancia muy larga de nosotros.

Kina si Jade Kanin, som køyredoningen heiter på norsk, surrar rundt på måneoverflata og sender bilete attende til fedrelandet. Under ser du nokre av bileta kinesarane har lagt ut nyleg.

El chino Conejo de Jade sigue operando en el superficie de la Luna junto con la pequeńa nave Yutu. Las imagenes abajo recien estan realisadas de China.