SOLVINDEN / VIENTO SOLAR
FART / VELOCIDAD: 373.4 km/sek
TETTHEIT / DENSIDAD: 0.4 protonar/cm3

SOLA / EL SOL
Ein stor solflekk med nok energi til å produsere kraftige CME (Coronal Mas Eyection)- eksplosjonar peikar rett mot oss. // Una mancha solar grade esta puntada hacía nosotrs con suficiente energía para causar explociones CME fuertes.

ASTEROIDAR SOM UTGJER EI POTENSIEL FÅRE FOR JORDA / ASTEROIDES CUALES MUESTRAN UN PELIGRO POTENCIAL PARA LA TIERRA: 1453, MEN INGEN MED RETNING MOT OSS NO / PERO NINGUNO DIRIGIDO HACÍA NOSOTROS AHORA.

Mange asteroidar i vårt nærområdet frå og med i dag og ut månaden: / Hay muchas asteroides en nuestro espacio vecino desde hoy hasta final de este més:

DATO—AVSTAND / DISTANCIA—DIAMETER / DIAMETRO—FART / VELOCIDAD
03.02— 1,9——————————-23m———————— 25 668 km/sek
08.02— 5,5——————————-20m———————— 26 784 km/sek
10.02— 6,2—————————–730m————————- 97 668 km/sek
11.02— 9,8—————————– 31m————————- 40 644 km/sek
18.02— 8,8—————————–195m————————- 44 532 km/sek
20.02— 4,4—————————– 73m————————- 39 679 km/sek

DISTANSEN = Middelavstanden mellom Jorda – Månen
DISTANCIA = Distancia media entre la Luna – la Tierra