Solvind / Viento Solar
Hastigheit / Velocidad: 425.2 km/sek
Tettheit / Densidad: 1.5 protonar/cm3

Asteroidar som utgjer ei potensiel fåre for Jorda: 1477
Asteroides cuales muestran un peligro potencial por la Tierra: 1477

SOLA
Ganske roleg. Biletet under er frå SDO/HMI. Solflekkane til venstre kan ha nok energi i seg til svakare CME- eksplosjonar på mellomnivå.

Jorda får omtrent plass i ein slik “liten” flekk, då Sola er 1 million gonger større enn Jorda. Lurer du på kor mange kg Sola veg ?
Svaret er 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 kg 🙂

Den største stjerna (altså sola) me kjenner til i diameter heiter VY Canis Majoris (Uttalast “Vee Why Kaniss Majoris”).
Ho er minst 1800 gonger større enn Sola, og befinn seg om lag 4900 lysår frå oss. (Alstå om du brukar ca 1 sekund til Månen, vil de ta deg 4900 år å nå fram til denne stjerna).

ASTEROIDAR
Passerte ein i dag laurdag 24. mai. Diametren er 1,4 km, og avstanden var 48,7 x avstanden til Månen. Neste (som har meldt seg…) kjem den 8. juni. Han passerer oss i avstand 3,3 x avstanden til Månen. Diameteren er 660 m.

ESPAŇOL
El Sol esta bastante tranquila estos días. Las manchas a la izquierda pueden tener suficiente energía para producir explociones CME de grado bajo del clase medio.

Hay suficiente espacio para la Tierra en las manchas que ves en la imagen arriba de SDO/HMI.
Al mejor te preguntas cuántos kg pesa el Sol ? Pues pesa 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 kg 🙂

Pero la estrella (o el sol) más grande que conocemos, tiene un diametro como minimo 1800 x el diamtero de nuestro Sol. Esta 4900 ańos luzes de nosotros. Eso siginfíca que si te tarda aproximadamente 1 segundo a la Luna, necesitas 4900 años para llegar a esa estrella. Se llama VY Canis Majoris (Pronunciado en inglés “Vee Why Kaniss Majoris”).