Etter at det ei stund har vore roleg på Sola, har fleire områder med solflekker danna seg dei siste to døgera. Nokre av solflekkene er større enn Jorda.

Ein av dei som befinn seg nær Sola sin ekvator, har nok energi til at kraftige CME- eksplosjonar kan oppstå….og han dreier mot oss. “Smell” det, får me ein kraftig solstorm rett i trynet i løpet av nokre dagar.

Kva om så skjer ? I mars 1989 traff ein kraftig solstorm Jorda, med høgast itensitet i Quebec i Canada. Solstormen var av styrke X15. Det er høgt oppe på skalaen, då ein reknar kategoriane slik: B – C – M – X. Kategori X er den kraftigaste.

Kraftverka kortslutta, og straumen var vekke i 9 timar i heile området.
Radiosamband svikta, og kontakten med fleire satelittar var borte i timevis.

Den kraftige solstormen gjorde at nordlys kunne sjåast så langt sør som i Texas og Florida. Mange trudde dei såg lysskjæret frå ei atombombesprenging då den kalde krigen enda ikkje var over.

Radiosendingane frå Radio Free Europe mot Sovjet vart forstyrra, Nokre meinte Sovjet hadde gripe inn og forstyrra sendingane.

Med andre ord fekk solstormen folk til å tru at 3. verdskrig hadde starta.

ESPAÑOL
Despues de un rato con “tranqulidad” en el Sol, se han presentado varias manchas solares durante los dos últimos días. Más que una con diametro más grande que la Tierra. La mancha más potente, esta cerca del equator del Sol, poco a poco dirigiendose a una posicion directamente puntada a la Tierra.
Si tendremos una explosión CME fuerte en esa mancha los proximos días, estara lanchada la tormenta solar directamente a nosotros,- los pobres terestiales 🙂

En 1989 una tormenta solar de grado X15 choqueó con la Tierra, sobre todo con Quebec en Canada. Los grados de potencia de explosiónes CME son B – C – M – X donde X representa el grado más potente.

En Quebec perdireron la luz por 9 horas. La tormenta era tan fuerte que observaron aurora borealis tan sür como desde Texas y Florida. Causando preocupaciones entre varias personas ya que pensaron que era luz de una explosión nuclear.

Las señales para la Union Sovietica de la onda Radio Free Europe, fue disturbadas. Algunas pensaban que la Union Sovietica intentaba estropear la señales. En 1989 la guerra fría toadavía existía.

Con otras palabras esa tormenta solar causó a mucha gente pensar que la 3ra guerra mundial había empiezado.