I over 1 mnd har eg lete verdsrommet gå på sjølvstyr,- på tide å ta grep att.
(Snakk om å ha høge tankar om seg sjølv ).

SOLA
Etter ein del solflekkaktivitet roar det seg ned framover etter som dei eksisterende flekkane dreier over på Sola si bakside. Dermed er det liten sjangs for at me skal få ein CME- eksplosjon i trynet med det fyrste 🙂

Solsida som peikar mot oss vert rolegare,- i den grad ein kan nytte uttrykket «roleg» for ein stad der 600 millionar tonn hydrogen vert omdanna til helium kvart einaste sekund,- og som i denne prosessen lagar eit slikt ofseleg spetakkel at om verdsrommet kunne transportere analoge bylgjer, ville larmen frå Sola tilsvare om me står 100 m frå eit jetfly som tar av. Trass i at Sola er 49 597 892 kilometer unna !

Solvinden no:
341.7 km/sek
Tettheit: 4.1 protonar/cm3

ASTEROIDAR
Du kan ta det med ro. Det passerer éin den 17. juli, men i ein avstand på 19,1 x 284 404 km (middelavstanden til Månen). Han er 42 m i diamter, og farten er 18 000 km/t.

Som skrive tidlegare har av og til asteroidar med diamter under 10 m den uvanen at dei suser forbi oss i så låg høgd at dei rotar til hårsveisen vår. Dei vert ofte ikkje oppdaga før etter at dei har passert oss…..

Elles er det for tida berre 1490 asteroidar med potensiel kolisjonsfåre for Jorda……

NOCTILUCENTE SKYER
Det er høgsesong for desse vakre, dels utanomjordiske skyene danna av iskrystallar som festar seg til røykpartiklane i meteorrøyk 83 km over oss. Då er me heilt på grensa til verdsrommet, der nordlys og stjerneskót opptrer. Sjå kva eg elles har skrive om dei tidlegare.

ESPAÑOL

Hace tiempo ya que he escrito algo, pero vamos ya:

EL SOL
Con respecto al Sol entramos una semana bastante tranquila parece. Las manchas solares presentes estaran desapareciendo al otro lado, y como hay casi ninguna mancha llegando todavía del lado descondido, esta tranquilo esa parte del Sol. Pues si lo puedo llamar «tranquilo» un sitio donde cada segundo 600 miliones toneladas de hidrógeno esta cambiado a 596 miliones toneladas de helio. Un proseso que produce tanto ruido que si las ondas análogas pudrian viajar en el espacio, hubiera sido como si estuvieramos puestos 100 m de un avion jet despegando !

El viento solar ahora:
341.7 km/seg
Densidad: 4.1 protonos/cm3

ASTEROIDES
Pasara uno el día 17 de Julio. Pero en una distancia de 19,1 x 284 404 km (distancia media a la Luna). Su diamtero es 42 m y velocidad 18 000 km/h.

Por ahora solo hay 1490 asteroides que muestran un peligro potencial por la Tierra ….

NUBES NOCTILUCENTES
He scrito sobre estas nubes hermosas antes. Breve dicho estan formadas 83 km arriba en la atmosfera al borde del espacio. Son medio extraterestiales como consisten de hielo cristalisado pegandose a los particulos del umo de los meteroes. Se ven desde 1/2 hora despues de que se ha puesto el Sol en el hemisferio norte. Sobre todo durante el verano allí, como la temperatura entonces esta más baja en la altura donde se forman. Hay que mirar hacia el oeste por nubes muy finos que brillan en color azul electrico. Se pueden ver durante toda la noche a vézes.