På tide å rita nokre runer att. Mykje overtid på jobben samt andre oppgaver har gjort at det har vore smått med oppdatering her i det siste.

SOLA
Etter ein periode kor det knapt var synlege solflekker og “0” aktivitet. Om ein då ser bort fra at 600 millionar tonn hydrogen vert spalta om til 596 millionar tonn helium kvart sekund….ein prosess som lagar eit slikt spetakkel at sjølv her på Jorda ville støyen vore om lag som å stå 100 m frå eit jetfly som tek av,- dersom rommet kunne transportere lyd.

Men no er det 8 solflekker på “vår” side av Sola, og den som er retta rett mot oss har nok energi til å sende oss ein skikkeleg solstorm. Men til no har denne solflekken knapt putra og småkoka.

EL SOL
Despues de un rato “tranquilo” allí, hay 8 manchas solares en el disco solar nuestro ya. Una de esas asta puntada directamente a nosotros, y tiene suficiente energía para mandarnos una tormenta solar fuerte. Sin embargo la misma mancha hasta ahora se ha comportado muy educada y tranquila.

ASTEROIDAR
Talet på slike steinar, berg, fjell (etter som) med potensiale til å treffe Jorda har stege til kun 1497 ……Men ingen har kurs mot oss her og no…..

Ein av dei passerer oss på torsdag med ein fart på 56000 km/t i ein avstand på 3,8 x middelavstanden til Månen. Diameteren er 22m.

ASTEROIDES
El númerode cantidad de esas piedras, colinas, montañas (depende al tamaño..) cuales muestran un peligro potencial para nosotros ha aumentado a solo 1497 ….
Ninguna en curso para la Tierra…….por ahora……

Nos pasara uno el Jueves con una velocidad de 56000 km/h, y en una distancia de 3,8 x la distancia hasta la Luna. Diametro 22m.

KOMETEN med det vakre navnet 67P/Churyumov-Gerasimenko smiley har fått besøk frå Europa. Ikkje av Star Tour eller andre som driv i same gesjeften, men av romsonden Rosetta som er sendt avgårde av Den Europeiske Romfartsorganisasjonen ESA. Han er no berre 300 km frå kometen, etter å ha reist i rommet sidan Mars 2004. Distansen frå Jorda er 807 millionar km. Om 2 dagar er han heilt framme, for så å kretse rundt ei stund til ein landingsstad vert vald ut. Deretter landing. Spanande !
Biltetet under er frå ESA. http://sci.esa.int/rosetta/

EL COMETA con el hermoso nombre 67P/Churyumov-Gerasimenko smiley ha recibido visita de Europa. O sea de la nave Rosetta de ESA que ha viajado en el espacio desde Marzo 2004, y que se encuentra ahora unos 807 miliones de km de la Tierra. . Esta solo 300 km del cometa ahora donde hizo esta imagen. Llegara dentro de 2 días. Despues entrara en órbito hasta que se decide por donde aterizar. Despues,- exactamente: Aterriza ! Sera muy interesante ! http://sci.esa.int/rosetta/