Romfartshistorie vert laga i dag,og du kan ta del i hendinga frå European Space Agency her.

Etter ei reise gjennom romet som starta den 2. mars 2004, er Rosetta- sonden framme ved kometen 67P/Churyumov-Gerasimenk i dag.

Dette skjer 807 millionar km ute i Rommet medan kometen har ein fart på 135 000 km/t. Kometen er 3,5 x 4 km.
Kometen er truleg frå tida då solsystemet vårt vart danna,- altså om lag 4,5 milliardar år gamal. Difor kan undrsøkjingar av kometen fortelje mykje om dene hendinga.

I november skal eit lite landingsfartøy frå sonden lande på kometen. Dei skal fylgje kometen i 1 år medan han reiser rundt Sola og fér utover i det endelause rommet att.

Det er fyrste gong ein har sendt eit romfartøy ut for å gå i bane og lande på ein komet.

Historia de la exploración Espacial se escribe hoy, y lo puedes ver directo desde ESA aquí.

El viaje empiezó el día 2 de Marzo 2004. Hoy la nave Rosetta de ESA ha llegado al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenk que se encuentra en una distancia de 807 millones de km de la Tierra. . El cometa tiene una velocidad de 135 000 km/h. Su tamaño es 3,5 x 4 km.

En Noviembre una sonda que se lleva la nave, aterrizara en el cometa. Durante un año siguen elcometa en su órbito alrededor del Sol.
Es la primera véz que han conseguido poner una nave en órbito alrededor de un cometa.

Piensan que el cometa tiene unos 4,5 biliones años de edad,-eso quiere decir que tiene la edad de nuestra sistema solar. Por eso nos puede contar mucho sobre que pasó aquellal véz.