SOLA: Voldsom CME- eksplosjon på baksida av Sola vart registrert sist tirsdag. Du ser CME-skya vert kasta ut i rommet her. Farten på ei slik sky som består av plasma, stråling og lada protonar er frå 20 til 3200 km/sek.
Brennande plasma kan ikkje nå ut til oss, men resten av skya kan,- og gjer det rett som det er. Difor nordslyset !
Me jordbuarar er heldige som har Jorda sin atmosfære og magnetfelt som tek seg av fårlege konsekvensar frå CME-skyer (solstormar). Det har ikkje til dømes Mars, og det er ei av dei store utfordrinagne med å setje ned folk der,- korleis verne dei mot fårleg stråling frå Sola.

Du ser CME- eksplosjonen her. Objektet du ser like til høgre for Sola er Venus. Men han vert ikkje råka av solstromen då han er mykje nermare oss enn Sola. Det ser berre slik ut.

ASTEROIDAR er det for tida 1507 av som utgjer ei potensiel fåre for Jorda. Men ingen av dei har kurs mot oss. Det kjem eit par med diameter på vel 60m inn i vårt nabolag rundt helga. Kjem attende til den saka 🙂

ESPAŇOL
EL SOL: Una explosión CME (tormenta solar) muy fuerte fue registrada el Martes pasado en la cara del Sol que no esta puntada hacía nosotros. Sin embargo sale en nuestra cara del Sol dentro de unos días debido al giro del Sol. Se ve la explosión aquí. Se ve Venus muy cerca del Sol a la derecha. Pero no estaba choqueado de la explosión aunque parece así. Es que Venus esta mucho más cerca a nosotros que al Sol.

El plasma quemando no puede llegar a nosotros, pero los protones cargados y varios tipos de radiación sí pueden. Por eso estamos muy afortunados ya que la atmosfera y el campo magnetico terrestre se ocupa de esto en una forma muy efectiva.
Tanta suerte no tendran las personas que algun día van a aterrizar en Marte, ya que allí no existe esta protección. Eso es un desafío que tienen que solvar antes de viajar a Marte.

De ASTEROIDES hay en este momento 1507 que muestran un peligro potencial para nosotros, pero ninguno de ellos esta en camino hacía nosotros ahora. Vendran dos con diametro unos 60m a nuestros alrededores este fin de semana. Regresoconmas información sobre eso otro día. 🙂