Siste oppdatering

Kometen Siding Spring passerte Mars som utrekna. Han er no på veg bort att frå både Mars og Jorda. I denne augneblenk er han 202 000km, frå Mars og 243 000km frå Jorda.
Farten er vel 120 000 km/t.
Estamos esperando las imagenes con mucha ilución por ejemplo aquí

Me ventar i spenning på dei fyrste bileta frå Mars til dømes her.

ESPAÑOL
El cometa Siding Spring ha pasado Marte ya en la hora calculada. En este momento se encuentra en una distancia de 202 000 km de Marte, y 243 000 km de la Tierra.
Suvelocidad ahora es 128 000 km/h.

Estamos esperando las imagenes de Marte con mucha ilución por ejemplo aquí.

—————————————————————————————————-
Frå sist natt / escrito la noche pasada:

I kveld klokka 18:28 UTC dundrar kometen Siding Spring berre rundt 130 000 km frå overflata på Mars. Han har ein voldsom fart når han passerer,- truleg : 201 600 km/t !
Diameteren er vanskeleg å slå fast grunna lyset (koronaen) rundt kometen, men kjernen trur ein kan vere rundt 2 km i diameter.

Mars har magnetfelt, men ikkje slik Jorda har som vernar heile planeten mot stråling og ein god del anna. På Mars er det meir snakkom “paraplyar” av magnetfelt her og der, og særleg i sør. Alle romintereserte ventar i spaning på kva som vil skje i morgon kveld. Ei stund trudde ein det var ein liten sjangs for at kometen faktisk kunne treffe Mars. Samanstøytet ville då vore 80 milllionar x kraftigare enn samanstøytet med Jorda asteroiden som eksploderte over Russland i fjor forårsaka.

Klikk her så ser du avstanden og farten til kometen fortløpande. Sjå animasjonen rett under teksten på sida du kjem til. Du ser lett korn nær han passerar Mars.

Vert det nordlys / sørlys på Mars ved paseringa ? Eksploderer kometen og lagar eit regn av meteorittar over Mars ? Vert atmosfæren påvirka ei stund ?
Dei 3 romsondane som kretsar rundt Mars, samt dei 5 robotane som romstrerar rundt på overflata kjem til å retta kamera og anna mot kometen.

Kometen har fått navnet Sliding Spring etter det aaustralske observatoriet der han vart oppdaga så seint som 3. januar 2013 av den 58 år gamle astronomen Robert H. McNaught. Kometen kjem frå den såkalla Oort-skya.


Bileta er frå Universetoday.com

Oort-skya kan du tenkje deg som ei kule av kan hende fleire trillionar truleg hovudsakeleg iskometar med diameter over 1 km som omsluttar heile solsystemet vårt. Det representerar yttergrensa av vårt solsystem, og befinn seg frå 5000 til 100 000 astronomiske einingar frå Sola.
Hæ..??!! Ei astronimisk eining = gjennomsnittsavstanden frå Jorda til Sola.

Vil du ha avstanden til Oort-skya i km, kan du rekna han ut slik: 5000 x 100 000 000km = ? Omlag der startar skya,- og strekk seg utover til 150 000 x 150 000 000km = ? 🙂

Desse kometane vert stundom påvirka av fjerne paserande stjerner, av enorme molekulære skyer (fødestova til stjernene) eller av gravitasjonskrefter i vår galakse slik at banen deira vert uroa. Då kan dei verte trekte mot Sola, runde den og forsvinne ut i det uendelege rommet at. Ei slik reise kan 1000- vis eller millionvis av år.

Truleg påverkar den samla gravitasjonskrafta frå stjermer uendeleg langt ute i rommet desse kometane meir enn kva vår Sol gjer. Det seier ein del om kor langt borte Oort-skya er.

Kometen som nesten treff Mars i kveld, kjem altså derifrå.

ESPAŇOL

Hoy, Domingo, a las 18:28 el cometa Sliding Spring pasara Marte en una distancia de solo 130 000 km. Su velocidad en ese momento sera al mejor tanto como 201 600 km/h.
El diametro es difícil decir debido al brillo que ya existe alrededor del cometa, pero piensan que sera unos 2km.
Pensaban un rato que pudría ser una posibilidad pequeńa por un choque contra Marte, pero los calculos despues dicen que no.
Si hubiera choqueado, la energía hubiera sido 80 milliones vezes más que la energía que causó el meteorito que el año pasado explotó sobre Russia.

El cometa fue discubierto tan tarde como el 3 de Enereo 2013, del astrónomo Robert H. McNaught. El nombre Sliding Spring viene del observatorio donde trabaja este astrónomo.

El cometa ha viajado miles de años de una nube que consiste de al mejor triliones de cometas cuales muestran un globo rodeando todo nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar esta en el centro de este globo de cometas.

Este globo nubioso de triliones de cometas se encuentra desde 5000 hatsa 100 000 unidades astronómicas del Sol. O sea si lo quires saber en km, sera desde 5000 x 150 000 000km hasta 100 000 x 150 000 000km 🙂

A vézes el orbito de alguno de estos cometas esta disturbado de fuerzas de gravedad ca
usado de estrellas pasando lejos en la profundidad de nuestra galaxia o de gigantes nubes moleculares. Nubes moleculares som sitios donde nacen las estrellas.

Estos cometas probablemente estan tan lejos del Sol, que les hacen más efecto las estrellas del espacio que nuestra estrella, el Sol.

En Marte hay ahora 5 vehiculos / robotas operando en el superficie y tres satelites en orbito.
Todos tendran sus cameras puesto hacía este cometa esta noche.

Vamos a ver auraris borealis, o va a llover meteroitos sobre partes el superficie del Marte cuando pasara ?

Aquí se ve constantemente datos del cometa como velocidad, distancia etc. Mira la animación abajo del texto en el sitio donde llegas,- así entiendes fácilquecerca pasara el Marte este cometa.