SOLA
Ein ganske kraftig CME-eksplosjon i dag,- men peikar ikkje mot oss. Nokre solflekker på sida mot oss, men ingen ser til no ut til å kunne utøyse kraftige eksplosjonar.

ASTEROIDAR
2 stk stikk innom i morgon torsdag den 6. november,- ikkje så veldig langt borte.

Den fyrste passerer oss om nokre timar,- kl 01:01 i natt norsk tid.
Farten er 30 240 km/t.
Diameter 23 m
Avstanden frå oss er 3,1 x avstanden til Månen.

Den andre passerer oss kl 13:10 norsk tid. Han er ikkje oppdaga før.
Farten er 34 056 km/t.
Diameter 18m.
Avstand 3,6 x avstanden til Månen.

Den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA gjer seg etter kvart klare til landingsforsøk på kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko. Det skal skje den 12. november.

No er kometen om lag midt mellom banane til Mars og Jupiter,- d.v.s 402 336 000 km borte, og han rasar gjennom verdsrommet retning Sola med tett oppmot 100 000 km/t når han når maks hastigheit. Dertil roterer han rundt sin eigen akse.
Slik er ståa når ESA skal freise å setje den vesle sonden ned på kometen om 1 veke.

Under har Michael Carroll laga eit bilete som syner storleiken på kometen samanlikna med det Japanske fjellet Fuji.

ESPAÑOL

EL SOL
Algunas manchas solares en nuestra cara del Sol, pero ninguna tendra suficiente potencia para causar explociónes CME fuertes.
Sin embargo había una explociónbastante fuerte hoy,- no puntada hacíanosotros.

ASTEROIDES

Hay 2 que vienen de visita mañana, Jueves.

El primero nos pasara dentro de unas pocas horas,- a las 00:01 UTC.
Velocidad: 30 240 km/h.
Diametro: 23m.
Distancia: 3,1 x la dist. a la Luna.

El otro hora 12:10 UTC. Es un asteroide “nuevo”.
Velocidad: 34 056 km/h.
Diametro: 18m.
Distancia: 3,6 x dist. a la Luna.

La organisación espacial de Europa, ESA, esta preparandose para aterrisar ( o sea “acometisar” 🙂 ) en elcometa 67P/Churyumov–Gerasimenko el 12 de Noviembre.
Ahora el cometa se encuentra en una distancia entre el órbito de Marte y Jupiter,- sera 402 336 000 km fuera de la Tierra. Su velocidad en el viaje hacía el Sol llegara a casi 100 000 km/h. Además esta girando alrededor de su eje.
Así es la situación cuando el pequeńo roboto aterrizara el Miércoles dentro de una semana.

Arriba se ve un imagen hecha de Michael Carroll que muestra el tamaño del cometa comparado con la montaña japonesa Fuji.