To månader sidan siste romvérmelding.
På tide med ei ny smiley

SOLA: Berre to solflekker for tida, og knapt nok det sidan den eine er i ferd med å dreie over på baksida.

Solformyrkelsen gidd eg ikkje skrive om då de truleg har lest om den andre stadar smiley

ASTEROIDAR: Dei er det derimot rikeleg av. Dei har i mars månad “stått”i kø for å passere oss. Éin sneia forbi like over hårtustane våre for ei stund sidan. Uoppdaga til han hadde passert, så langt eg veit.
Frå om med 19. mars og ut månaden kjem det ikkje mindre enn 7 asteroidar “innom”. Diameteren er frå 15 til 37 meter, men alle fér forbi lenger ute enn Månen sin bane.

Det er elles 1560 asteroidar som for tida utgjer ein potensiell fåre for kolisjon med Jorda, men ingen av dei har kurs mot oss no.

Mystisk fyrste hands- observasjon frå Australia. Eg kjem truleg attende til dette,- må berre ha det “klarert” fyrst … Vil henvende meg til eit observatorium der “nede” for å drøfte observasjonen før eg kjem med meir info…..og bilete….

ESPAÑOL

Hace 2 méses desde los últimos prognosticos.

EL SOL: Solo dos manchas solares, y una de ellas esta desapareciendo al otro lado del Sol ahora.

Sobre el eclipse de sol el día 20, no hace falta escribir algo aquí como seguro que has leido lo que eventualmente deseas saber sobre eso en otros sitios.

ASTEROIDES: Hay muchos pasandonos. Desde el día 19 de Marzo hasta el 31, no menos que 7. Sus diametro es de 15 a 37 metros, pero todo nos pasan fuera del órbito de la Luna.

Hay en este momento 1560 asteroides cuales muestran un peligro potencial para la Tierra. Sin embargo ninguno de ellos con curso hacía nosotros ahora.

Observación original y mistico desde Australia. Pienso poner imagen y más info cuando lo tengo aclarado, y al mejor lo voy a discutir con un observatirio en Down Under primero.