SOLA: Svær få solflekker og ganske “roleg” på stjerna vår for tida, – men det er skjeldant mange enormt lange “trådar” forårsaka av magnetfelt som held saman plasma (ioniserte gassar som sola og alle andre stjerner består av).
Ein av desse lange trådane du no kan sjå på Sola er dobbelt så lang som avstanden frå Jorda til Månen ! Hugs at Sola er rundt 1 million gonger større enn Jorda.
(NB!! IKKJE SJÅ MOT SOLA I TEKESKOP / KIKKERT UTAN SOLFILTER ! UTAN FILTER KAN DU BLI BLIND !).
Slike områder kan bli ustabile og sende plasma ut i verdsrommet, mesteparten fell attende mot Sola,- kan då eksplodere og slenge avgårde ei flammetunge av brennande gass ut i verdsrommet. Slik det stundom skjer frå solflekkane. Om slike voldsome eksplosjonar skjer i ein solflekk vert dei på engelsk kalla “flares”, men om dei oppstår i områder med trådane vert dei kalla “hyder flares” etter gresk “hydra” = slange.
(Ein lang buktande tråd,- som ein slange).
Skyt slike flammetunger ut frå solflekker, skjer det mest alltid saman med ein CME elsplosjon (Coronal Mass Ejection). Då vert det samstundes slengt avgårde ei sky av lada partiklar som fér gjennom rommet,- hastigheitar over 3000 km/sekundet er målt = Solstorm.
Men slikt har eg skrive om mange gonger før.

ASTEROIDAR: Det fér ein forbi oss i dag sundag, men avstanden er trygge 8,5 x avstanden til Månen. Diameteren er 19m, og farten 26 800 km/t.
Det er for tida 1584 asteroidar som utgjer ei potensiell fåre for Jorda med tanke på kolisjon. Talet har lenge vore aukande.

NOCTILUCENTE SKYER
: Desse dels utanomjordiske, elektrisk blåaktige skyene på grensa til verdsrommet meir enn 80 km over oss som me om somaren nokre gonger kan sjå om natta, kjem eg attende til slik eg gjorde i fjor sommar.

Under døme på solar flare.

ESPAŇOL

EL SOL: Casi ninguna mancha solar, pero hay “hilos” formados de plasma hecho por las fuerzas magéticas muy largos. Uno de ellos tiene una largura más que dos vezes la distancia Tierra – Luna ! Recuerda que el Sol es 1 million vézes mas grande que la Tierra.
Plasma quiere decir gases ionizados. El Sol y todas las estrellas consisten de eso.

Si estos hilos entra en un estado inestable por las fuerzas magnéticas, partes de ellos estan tiradas al espacio. Fragmentos que regresan al Sol cayendose por las fuerzas gravitas, causan a vézes una explocion cuando choquea con el superfice.
Por eso lenguas largas de fuego (gas quemando) sale del superficie de nuestra estrella.
Esto se llama en inglés “hyder flares”. Hyder de “hydra”,- latino por serpiente. Hilos de forma de un serpiente. Mira la imagen.

Pero con hyder flares no suele salir tormentas solares como cuando hay una explocion CME grande de una mancha solar.

ASTEROIDES: La cantidad de asteroides que muestran un peligro potencial por la Tierra ha aumentado el último año, y ahora hay 1584.
Nos pasara uno hoy, Domingo, en una distancia 8,5 x la dist. Tierra – Luna. Velocidad: 26 800 km/h. Diametro: 19m.

NUBES NOCTICULENTES: En las sonas cerca del circulo polar durante el verano uno por la noche a vézes puede observar unos nubes místicos que brillan en color azul eléctrico. Ocurre al borde del espacio, más que 80 km sobre el superficie de la Tierra. Regreso a eso, como lo hize el año pasado.