Rundt 2 mnd sidan siste oppdatering,- men eg har fylgt med der ute 🙂

SOLA: Ein diger solflekk peikar rett mot oss. Han har nok energi til å sende ein skikkeleg solstorm mot oss, men så langt hat det ikkje skjedd noko. Elles har de i lang tid vore roleg på stjerna vår. “Roleg” i astronomisk samanheng ….

ASTEROIDAR: Sist torsdag (6. august) vart me nesten treft av ein liten asteroide med diameter på 10 m. I ein fart av 61 200 km/t passerte han berre 76 880 km frå Jorda som er 0,2 x avstanden til Månen. Det tyder at han med kurs rett mot oss ville teke 1:15 min på å treffe oss, og frå han kom inn i atmosfæren til det small på jordoverflata mindre enn 5 sekund. Men truleg vil ein asteroide på 10 m eksplodere kort etter at han kjem inn i atmosfæren.

Frå no og ut august passerer ein del store asteroidar med diameter mellom 1 og 2 km, men på lang avstand.

METEORSVERM: Jorda passerer no gjennom restane etter to kometar. Den eine svermen er Dei Sørlege Delta Aquaridene som me fér gjennom i tidsrommet 12. juli til 19. august.
Ein kan sjå 20 stjerneskót i timen.

Den andre, Perseidene, er kjende for flotte stjerneskót,- opp til 100 i timen med topp den 11 og 12 august.

Sjå under der eg har merka av kvar du skal sjå.

Du ser over at meteorittane strøymer ut frå stjernebiletet Perseus. Derav navnet, sjølv om dei i realiteten ikkje har noko forbindelse med stjerneen i Perseus som er mange lysår borte.Like utanfor billedkanten til høgre kjem den andre svermen frå,- Sydlege Delta Aquaridene. For begge sjå mot aust rundt kl 23. Dei flyttar seg mot syd der dei er i 5 – tida om morgonen. // ESPAŇOL: Como ves arriba los meteoritos salen de la constelación Perseus. Por eso el nomre, aunqué no tienen nada que ver con las estrellas de Perseus cuales son varios años luzes de la Tierra. Justo a la derecha donde no se ve en esta imagen, salen la otra nube de meteoritos. Para ver las dos mira hacía el este sobre 23 de lanoche. Se mueven hacía al sür donde estaran por la madrugada a las 5.

———————————————————————————————————————–

ESPAÑOL

EL SOL: Una mancha solar enorme esta puntada directamente hacía nosotros, y con potencia para mandarnos una tormenta solar bastante fuerte. Sin embargo ha sido tranquilo en el Sol durante semanas, y parece que sigie así (?) “Tranquilo” quiere decir en términos astronómicos….

ASTEROIDES: Nos casi choqueó uno el día 6 de Agusto. Diametro 10 m y velocidad 61 200 km/h. Nos pasó, sin avisarnos antemano, en una distancia de solo 0,2 la distancia a la Luna o sea alrededor de 76 880 km.
Con esa velocidad y la distancia en trayecto directo hacía nosotros hubiera tardado 1:15 hora para choquear con la Tierra. O para divertirnos más con esto,- desde entrar en la atmósfera hasta choquear con le superfucie hubiera tardado menos que 5 segundos.

Pero probablemente hubiera sido estropeado en una exploción poco despues de entar la atmósfera terestial.

Desde ahora hasta el fin de Agusto pasaran varios asteroides con diametro desde 1 a 2 km, pero muy lejos.

NUBE DE METEORITOS: Estos días pasamos dentro de dos nubes de meteoritos. Los Delta Aquarides desde 12 de Julio hasta 19 de Agusto. Con suerte se ve hasta 20 meteoritos al minuto.

Más fama tienen los Perseides con tope el 11 y 12 de Agusto cuando podemos ver hasta 100 meteoritos al minuto.

Mira la imagen arriba para ver desde donde salen.