SOLA
Stjerna vår slengde avgårde ein mindre solstorm mot oss etter ein CME eksplosjon på Sola den 18. september.
Klikk her så ser du eksplosjonen og solstorm- skya som fór mot oss.
Ein del nordlys vart observert då han traff magentfeltet rundt Jorda i natt som var / tidleg sundag morgon.

ASTEROIDAR
Eg ligg ein del etter hendingane. Sidan 13 september og fram til i dag den 20. har det omtrent hagla med mindre asteroidar rundt kloden vår,- om enn ikkje av dei mest nærgåande. Avstanden har vore 2,1 til 4,2 x avstanden til Månen for 5 av dei. Dertil tre til som har passert oss lengre ute.

Antalet asteroidar som kan treffe oss om dei vert forstyrra i banen sin (som for eksempel ved kolisjon med andre asteroidar) har stege til 1611.

E S P A Ñ O L

EL SOL
Nuestra estrella nos mandó una tormenta solar después de una explocion menor CME el día 18.
AQUÍ se ve la explocion y la nube CME que choqueó con la capa magnética terrestre por la madrugada el Dómingo. En algunas lugares en el hemisferio norte vieron aurora borealis por eso.

ASTEROIDES
Bueno, llego trade con las noticias. Nos han pasado varios asteroides desde el día 13 hasta hoy el día 20. 5 de ellos pasaron bastante cerca desde 2,1 hasta 4,2 x la distancia al la Luna. Había 3 más cuales nos pasaron mas lejos.

El número de asteroides cuales muestran un peligro potencial para la Tierra (si su orbito estara afectado de por ejemplo un choque entre dos asteroides), ya ha subido a 1611.