ASTEROIDEN 2015 TB145

31.10.2015
Og her er link til video / foto frå folk som klarte “å fange” asteroiden:
Enlaces a video / foto hecho de personas cuales han logrado a capturar el asteroide:

Klikk her / Apreta aquí

NASA

20.10.15
Oppdaga så seint som 10. oktober,- altså for berre 10 dagar sidan !

Norsk tid når han er på det nermaste til Jorda: 18:01.
Farten er då 125 805 km/t
Avstanden frå Jorda er 486 392,56 km

Om han derifrå hadde kome rett mot oss, ville me kun hatt 03t 51min 58sekund på å kome oss i dekning.
Dersom eit objekt av denne storleiken og med så stor hastigheit hadde truffe land, ville fleire tusen kvadratkilometer blitt øydelagt. Energien utløyst i samanstøyten ville vere langt over 100 000 x energien i atombomba over Hiroshima i 1945.

Om objektet traff havet, ville flodbylgja etter treffet sjølvsagt blitt enorm.

Klikk her for å kome til ORBIT DIAGRAM.
Bruk skyvekontrollane så ser du kor nær han passerer oss.
Nederst til høgre = Zoom inn / ut.
Under bilete = Køyr objekta i banen
Du kan sjå kvar han befinn seg til ei kvar tid med kontrollane til venstre.

Du må zoome kraftig inn for å kunne skilje han frå Jorda.

———————————————————————————————–

ESPAÑOL

Descubierto el día 10 de Octubre este año = sólo hace 10 días !

A lo más cerca de la Tierra hora: UTC 17:01.
Distancia en ese momento: 486 392,56 km
Velocidad: 125 805 km/h.

Si el objecto de esa posición hubiera venido directamente hacía nosotros, hubiermaos tenido solamente 3h 51m y 58seg para descondernos.

Un impacto con la Tierra de un objecto de este tamaño y con esta velocidad hubiera producido una energía muy por encima 100 000 vézes la energía de la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945, y miles de kilómetros cuadrados hubiera sido extinguido completamente.

Un impacto con el mar, hubiera causado un tsunami enorme.

Para llegar a una tabla de orbito, apreta aquí.
Por hacer uso de los controles deslizantes se ve donde se encuentra en cualquier momento.
Control deslizante abajo a derecha = zoom
” ” debajo de la tabla = mover el objecto en el órbito
Con los controles a la izquierda se pone día, méz, año etc.

Hay que zoom muy cerca para destingirlo de la Tierra !

———————————————————————————————————-

Asteroiden befinn seg under horisonten i nordaust sett frå Noreg når han er på det nermaste. Men du kan sjå han både før og etterpå med ein kikert på stativ, eller med eit mindre teleskop. Eg har lagt ut 2 kart der han tydeleg er merka med raudt.
Eit kor han befinn seg i natt, og eit kvar han kan sjåast når han på laurdag kveld er på det nermaste.

ESPAÑOL: El asteroide se encuentra debajo del horizon visto desde Noruega cuando esta a lo más cerca el Sábado. Pero es visible antes y despues en un telescopio pequeño, o en binoculares en tripode.
He hecho 2 imagenes donde se puede ver su posición esta noche y el Sábado a lo más cerca.

29.10.2015 / 02:26 Klikk her for større bilete // Apreta aquí por imagen más grande

31.10.2015 / 18:01 Klikk her for større bilete // Apreta aquí por imagen más grande