Klokka 12:49 UTC (13:49 norsk tid) small det skikkeleg på solsoida som vender mot oss.
Nå vel, small og small,- ingen lyd vert transportert i verdrommet då det ikkje er nokon gass der som kan transportere lyd. Men sidan Sola, dersom me kunne høyre lyden frå ho, lagar like mykje rabalder som om me står 100 m frå eit jetfly under avgang sjølv om ho befinn seg 149 600 000 km frå oss,- ville me nok høyrt eksplosjonen ettertykkjeleg.

I alle fall vart det i 1 time sent ut ekstreme mengder ultrafiolett stråling som traff øvre del av atmosfæren vår 8,2 minutter etter eksplosjonen, sidan slik stråling fér avgårde med lyset si hastigheit som er nær 300 000 km/sek.
Atomar og molekyl i atmosfæren vart ioniserte, som igjen forstyrra radiosamband i delen av kortbylgjeområdet som vert nytta av flytrafikk, sjøtrafikk og amatørradio- operatørar.
Områda der radiosambandet vart forstyrra, eller til tider datt heilt ut, var Sør Amerika, sørlige del av Atlanterhavet og Afrika.

Solstormen som fulgte etter, treff truleg Jorda Nyttårsafta. Han er omlag midt på treet i styrke,- men treff oss truleg rett i trynet.

Fleire eksplosjonar kan kome,- truleg er ingen av dei kraftige nok til å gjere skade på satelittar, elektriske instalasjonar og slikt. Men eit flott Nyttårs- nordlys får me truleg når enorme mengder lada partiklar frå Sola tørnar saman med Jorda sitt forsvarssystem,- magnetfeltet.

NASA’s Solar Dynamics Observatory, ein av fleire satelittar som overvakar Sola, tok biletet under av eksplosjonen.

Kort video frå Solar and Heliospheric Obseratory (SOHO) finn du her.

Her kan du halde auge med Sola kontinuerleg.